חיפוש באתר

טפסים

אישור הורים מחלקת ילדים ונוער מ.א לכיש - -

מין
אני מצהיר בזאת כי
.לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני / בתי להשתתף בפעילויות התנועתיות האמורות
זמנית או קבועה:
בני /בתי צמחונים
בני/ביתי חולי צליאק
בני/ביתי טבעוני
בני/ביתי שומר/ת שבת:
בני/ביתי יודעים לשחות
בחתימתי אני מאשר כי אני הובא לידיעתי טיב הפעילות, אורכה, תוכנה ואופייה.
• הריני לאשר כי תדרכתי את בני/בתי להתנהגות נאותה ושמירה על הכללים.
• מסמך זה מהווה אישור לקבל תרופות ללא מרשם במידה וימצא צורך בבדיקת חובש/רופא
• ידוע לי כי תמונות של בני/בתי אפשרי ויפורסמו ברשתות חברתיות של מ.א לכיש ומתנ
•הבהרות חשובות :
* חניכים שיצטרכו להתפנות הביתה עקב מחלה /פציעה יפונו בתיאום עם ההורים והאזור ובאחריות ההורים .
*המחלקה אינה סבלנית כלפי התנהגות שאינה הולמת לחניך ולבעל תפקיד במפעל, כגון תופעות שתייה, עישון ואלימות בפעילות. חניך שיפר את הסדר, ישלח מהטיול במונית על חשבון ההורים או על ידי ההורים וכספו לא יוחזר!
נוהל ביטול הרשמה: ביטול שיתקבל 4 ימי עבודה לפני תאריך תחילת המפעל, יזכה ב100% מהסכום.
שם ההורים:
מס' תעודת זהות:
טלפון נייד:
חתימת ההורים
צרו קשר:
מתנסנט חוגים