חיפוש באתר

טפסים

אישור הורים "בני המושבים" – פסח ז-ח -

הנחיות למילוי הטופס:

החזרת טופס זה מלא וחתום הינו תנאי להרשמה לפסח ז-ח 27-29.3

 

בחתימתי אני מאשר/ת כי אני הובא לידיעתי טיב הפעילות, אורכה, תוכנה ואופייה.

 • אני מבין/ה כהורה, שהתנועה לא תוכל לאשר השתתפות של החניך במפעל ללא אישור זה וללא סידור התשלום לפי המועד שנקבע מראש.
 • הריני לאשר כי תדרכתי את בני/בתי להתנהגות נאותה ושמירה על הכללים.
 • הריני לאשר כי אעדכן אתכם על כל שינוי במצב הבריאותי של בני / בתי
 • מסמך זה מהווה אישור לקבל תרופות ללא מרשם במידה וימצא צורך בבדיקת חובש/רופא
 • ידוע לי כי תמונות של בני/בתי אפשרי ויפורסמו ברשתות חברתיות של בני המושבים או באתר האינטרנט של התנועה.           

הבהרות חשובות :

*חניכים שיצטרכו להתפנות הביתה עקב מחלה /פציעה יפונו בתיאום עם ההורים והאזור ובאחריות ההורים .

*התנועה אינה סבלנית כלפי התנהגות שאינה הולמת לחניך/ה ולבעל/ת תפקיד במפעל, כגון תופעות שתייה, עישון ואלימות בפעילות. חניך/ה שיפרו את הסדר, ישלחו מהטיול במונית על חשבון ההורים או על ידי ההורים וכספו לא יוחזר!

*יש להימנע מלהביא ציוד יקר ערך למפעל.

*ציוד אישי אינו מבוטח.

*ציוד שיימצא אבוד בסוף מפעל יישמר בתנועה למשך חודש, יש לפנות בהקדם לרכז המועצה.

במידה והאבדות לא תידרשנה במשך החודש- התנועה תעשה בהם כרצונה.

 

נוהל ביטול הרשמה למסע:

 

 1. ביטול השתתפות במפעל עד לתאריך סיום הרשמה 13.3 מזכה בהחזר כספי מלא בגין המפעל.
 2. ביטול יום לפני המפעל יזוכה בהחזר בניכוי דמי הרשמה בסך 100 ₪  ואינו מחויב בשליחת טופס ביטול,בכפוף לתנאים הבאים:

             א.         על הביטול להתקבל במייל התנועה עד השעה 15:00 יום לפני תחילת המפעל

             ב.         סך דמי ההרשמה ייקבע פרטנית לגבי כל מפעל ויפורסם בצמוד למחיר הפעל.

 

 1. ביטול שנשלח לאחר השעה 15:00 יום לפני תחילת המפעל ועד 14 יום מיום סיום המפעל יתקבל רק במקרים הבאים:

             א.         במקרה של מחלה/בעיה רפואית – מותנה בשליחת טופס ביטול ואישור רפואי

             ב.         במקרה של כוח עליון – מותנה בשליחת טופס ביטול מפורט

 

ההחזר שינתן בגין שני מהמקרים הנ"ל יהיה בניכוי דמי הרשמה.

 1. טופס ביטול לא יתקבל במידה ויישלח למשרדי התנועה לאחר שחלפו 14 יום מסיום המפעל, כולל כל הטפסים הנלווים.
 2. הגעת החניך למפעל מבטלת לחלוטין את האפשרות לקבלת החזר, מכל סיבה שהיא.

. יובהר כי הנוהל כולו יתבצע בקשר מול מדריך בוגר ביישוב ורכז האזור המועצתי בלבד ולא מול התנועה באופן ישיר.

** לתשומת ליבכם– נהלי ביטול אלה הם הנהלים הקובעים בעניין פעילות תנועתית ארצית או מחוזית

ואין בינם לבין נוהל ההרשמה/הביטול המועצתיים דבר.

יובהר כי הנוהל כולו יתבצע בקשר מול מדריך בוגר ביישוב ורכז האזור המועצתי בלבד ולא מול התנועה באופן ישיר.

מין
אני מצהיר בזאת כי
.לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני / בתי להשתתף בפעילויות התנועתיות האמורות
זמנית או קבועה:
בני /בתי צמחונים
בני/ביתי חולי צליאק
בני/ביתי טבעוני
בני/ביתי שומר/ת שבת:
בני/ביתי יודעים לשחות
בחתימתי אני מאשר כי אני הובא לידיעתי טיב הפעילות, אורכה, תוכנה ואופייה.
• הריני לאשר כי תדרכתי את בני/בתי להתנהגות נאותה ושמירה על הכללים.
• מסמך זה מהווה אישור לקבל תרופות ללא מרשם במידה וימצא צורך בבדיקת חובש/רופא
• ידוע לי כי תמונות של בני/בתי אפשרי ויפורסמו ברשתות חברתיות של מ.א לכיש ומתנ
•הבהרות חשובות :
* חניכים שיצטרכו להתפנות הביתה עקב מחלה /פציעה יפונו בתיאום עם ההורים והאזור ובאחריות ההורים .
*המחלקה אינה סבלנית כלפי התנהגות שאינה הולמת לחניך ולבעל תפקיד במפעל, כגון תופעות שתייה, עישון ואלימות בפעילות. חניך שיפר את הסדר, ישלח מהטיול במונית על חשבון ההורים או על ידי ההורים וכספו לא יוחזר!
נוהל ביטול הרשמה: ביטול שיתקבל 4 ימי עבודה לפני תאריך תחילת המפעל, יזכה ב100% מהסכום.
שם ההורים:
טלפון נייד:
חתימת ההורים
צרו קשר:
 • נהורה
 • 08-6871613
 • פקס: 08-6871607
מתנסנט חוגים