חיפוש באתר

טפסים

הצהרת בריאות- חוגים תש"פ -

פרטי הילד:
אני מצהיר/ה כי (סמן את האפשרות הנכונה):
1. לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילות במסגרת החוגים.
2. יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות במסגרת החוגים.
מצורף אישור רפואי המעיד על הבעיה הבריאותית/הרגישות לתרופה או למזון ומתאר את מהותה.
6. אני מתחייב/ת להודיע לרכז החוגים על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי.
7. אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לרכזת החוגים / מדריך החוג בכל הקשור למצב הבריאות של בני/בתי.
חתמו כאן

התקנון

 

תקנון חוגים ונהלי הרשמה לשנת תש"פ

 1. פעילות החוגים תפתח ביום ראשון 1.9.2019   א' אלול תש"פ  ותסתיים ביום חמישי 19.6.2019, כז' סיון תש"פ.
 2. במהלך השנה יתקיימו בכל חוג 32 מפגשים. (אלא אם צוין אחרת)
 3. פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של 10 משתתפים.
 4. במקרה של סגירת חוג מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי ההשתתפות היחסיים, שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות.
 5. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג חניך המפריע למהלכו התקין של החוג, וזאת בכפוף לתקנון המשמעת.
 6. מפגש שבוטל בשל היעדרות מדריך, יתקיים במועד חלופי – הודעה תימסר להורים.

 

נהלי הרשמה ותשלום

 1. ההרשמה לחוגים תפתח ב – 13 באוגוסט 2019, יב' אב   תש"פ.
 2. ההרשמה תתאפשר דרך אתר האינטרנט של המתנ"ס  www.matnaslachish.org.il ובמזכירות המתנ"ס.
 3. מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים (ראה לוח חופשות ) מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
 4. ההרשמה לחוג מחייבת תשלום במזומן, בצ'ק או באשראי. התשלום הוא מראש לכל השנה באמצעות פריסת תשלומים. (בעבור תשלום בצ'ק יגבו 5 ₪ דמי עמלה)
 5. לא יינתן החזר בגין אי השתתפות חד פעמית מכל סיבה שהיא.
 6. לחוגים בהם נדרש לרכוש ציוד / חומרים / תלבושות וכו' התשלום יתבצע בנפרד על פי צרכי החוג, הודעה תימסר מראש להורים.
 7. בריאות ילדיכם חשובה לנו! לכן, במעמד הרישום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאות של הנרשם לחוג. ברישום טלפוני, חובה להחזיר למזכירות המתנ"ס טופס הצהרת בריאות חתום המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בחוגים.
 8. הנחה – תינתן הנחה בגובה 5% על השתתפות בשלושה חוגים ומעלה.

ביטול השתתפות

 1. ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד ה – 28/2/2020, על ביטולים החל מה 1 מרץ 2020, לא יוחזרו כספים.
 2. חוג שביטולו יבוצע עד ה – 15 בחודש יחויב בעלות מחצית המפגשים המתוכננים לאותו החודש, ביטול לאחר ה – 15 בחודש יחויב בעלות כלל המפגשים המתקיימים באותו החודש.
 3. לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג ולא יוחזרו כספים ללא הודעה מסודרת ועל פי נוהל זה.
 4. הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תעשה רק דרך מזכירות המתנ"ס במייל: lachish@matnasim.org.il

 

 


צרו קשר:
 • מתנ"ס אזורי לכיש
 • נהורה
 • 08-6871613
 • פקס: 08-6871607
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות