חיפוש באתר

טפסים

הצהרת בריאות- חוגים תש"פ

פרטי הילד
מין
אני מצהיר/ה כי
מצורף אישור רפואי המעיד על הבעיה הבריאותית/הרגישות לתרופה או למזון ומתאר את מהותה.
אני מתחייב/ת להודיע לרכז החוגים על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי.
אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לרכזת החוגים / מדריך החוג בכל הקשור למצב הבריאות של בני/בתי.
חתימת ההורים
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות