חיפוש באתר

טפסים

תקנון חוגים ונהלי הרשמה לשנת תש"פ

פרטי הילד
1. פעילות החוגים תפתח ביום ראשון 3/9/2017 י"ב באלול תשע"ז ותסתיים ביום חמישי 14/6/2018 א' בתמוז תשע"ח.
2. פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים.
3. במקרה של סגירת חוג מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי ההשתתפות היחסיים, שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות.
4. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג חניך המפריע למהלכו התקין של החוג, וזאת בכפוף לתקנון המשמעת.
5. מפגש שבוטל בשל היעדרות מדריך, יתקיים במועד חלופי – הודעה תימסר להורים.
נהלי הרשמה ותשלום
1. ההרשמה לחוגים תפתח ב – 20 באוגוסט 2017, כ
2. ההרשמה תתאפשר דרך אתר האינטרנט של המועצה האזורית לכיש Lachish.org.il ובמזכירות המתנ
3. מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
4. ההרשמה לחוג מחייבת תשלום במזומן, בצ'ק או באשראי. התשלום הוא מראש לכל השנה באמצעות פריסת תשלומים. (בעבור תשלום בצ'ק יגבו 5 ₪ דמי עמלה)
5. לחוגים בהם נדרש לרכוש ציוד / חומרים / תלבושות וכו' התשלום יתבצע בנפרד על פי צרכי החוג, הודעה תימסר מראש להורים.
6. בריאות ילדיכם חשובה לנו ולכן, במעמד הרישום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאות של הנרשם לחוג. ברישום טלפוני, חובה להחזיר למזכירות המתנ"ס טופס הצהרת בריאות חתום המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בחוגים.
ביטול השתתפות
1. ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד ה – 28 בפברואר, על ביטולים החל מה 1 מרץ 2018, לא יוחזרו כספים.
2. חוג שביטולו יבוצע עד ה – 15 בחודש יחויב בעלות חצי חודש, ביטול לאחר ה – 15 בחודש יחויב בעלות החוג לחודש מלא.
3. לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג ולא יוחזרו כספים ללא הודעה מסודרת ועל פי נוהל זה.
4. הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תעשה רק דרך מזכירות המתנ
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות