חיפוש באתר

טפסים

תקנון רישום לצהרון בית הספר -

הנחיות למילוי הטופס:

הורים יקרים,

צהרון לכיתות א' – ב' המופעל על פי מתווה תכנית "ניצנים" של משרד החינוך, יצא לדרך ב – 3/10/2018, כ"ד תשרי תשע"ט.

מסגרת הצהרון תפעל בימים א' – ה', מסיום יום הלימודים ועד לשעה 16:00 בבית הספר.

התכנית כוללת:

    1.    ארוחת צהריים חמה.

    2.  2 חוגים שבועיים.

    3.    עזרה בהכנת שיעורי בית

   4.     פעילות חברתית

 

להלן מידע כללי אודות הפעילות:

1. הצהרון מיועד לתלמידי ביה"ס בלבד.
2. שנת הפעילות תחל ב – 3 באוקטובר 2018 , כ"ד תשרי תשע"ט ותסתיים ב 27 ביוני ,2019 כ"ד סיון תשע"ט.
3. הצהרון יפעל בימי לימודים בלבד, עפ"י לוח החופשות של משרד החינוך.
4. צוות הצהרון כולל: מדריך ראשי לכל כיתה וסייעת נוספת לכל 2 כיתות.
5. עלות הצהרון הינה 535 ₪ לחודש.
6. באחריות ההורים לאסוף את ילדיהם מהצהרון עד השעה 16:00. במקרה של איחור יחויבו ההורים בתשלום של 35 ₪ עבור כל רבע שעה או חלק ממנה (אלא אם כן הילד חוזר בהסעה)
7. האיסוף מהצהרון יעשה ע"י ההורים בלבד , או מבוגר שפרטיו הועברו מראש לצוות הצהרון.
8. במסגרת הצהרון תוגש לילדים ארוחת צהריים חמה על פי תפריט מגוון ומפוקח ע"י משרד הבריאות והפעלת הכשר.
9. ההורים מתחייבים לחתום על הצהרת בריאות ולמסור לצוות מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי.
10. מחלת ילד - ההורים מתחייבים כי לא ישלחו לצהרון ילד שחש לא בטוב / יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת מידע מצוות הצהרון על בעיית בריאות כלשהיא של ילדיהם שלא מאפשרת את הישארותו בצהרון.
11. אי השתתפות בצהרון מסיבות בריאותיות, בתקופות קצרות משבועיים ברציפות אינן מזכות בהחזר כספי.
12. רישום ותשלום – במעמד הרישום יוסדרו דמי ההשתתפות בצהרון לכל שנת הפעילות (בכרטיס אשראי / המחאה בפריסת תשלומים).
13. השתתפות ילד אשר זכאי לסייעת צמודה במהלך שעות הלימודים מחייבת תיאום ואישור מול המתנ"ס.
14. ביטול רישום – ביטול הרשמה לאחר ה – 2/9/18, יגרור חיוב בעלות של חצי חודש.
15. ביטול השתתפות – הודעת ביטול עד ה – 15 בחודש – ייגבה תשלום עד סוף החודש בלבד , הודעת ביטול לאחר ה – 15 בחודש – ייגבה תשלום עד סוף החודש.
16. לא ניתן לבטל רישום לאחר ה – 28/2/19. החל מ 1/3/19 לא יאושרו ביטולים ולא יבוצעו החזרים כספיים מכל סיבה שהיא, והמשתתף יחוייב בעלות הצהרון עד סוף יוני.
17. על מנת לבטל השתתפות יש לפנות בכתב למזכירות המתנ"ס.
18. ביטול/ החזר / גריעה ממשמרת של שיק יחויב בעמלת ביטול בסך 24 ₪.
19. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא ילד מפעילות עקב התנהגות שאינה הולמת או אי עמידה בתשלום כנדרש.
20. הסעות – בסיום הצהרון יועמדו לרשות התלמידים הסעות לישובים. ההסעות מסובסדות על ידי המועצה האזורית לכיש וכרוכות בהרשמה מראש ובתשלום נוסף של 500 ₪ לשנה עבור כל שנת הפעילות. ההסעות מותנות במינימום נרשמים! כמו כן, הרשמה להסעה ב - 16:00 מותנית בהתחייבות לפיה לא יהיה ניתן להשתבץ בהמשך להסעה הרגילה בסיום יום הלימודים הפורמאלי.
הצדדים מסכימים ומבינים את כל האמור בחוזה זה וחותמים מרצונם הטוב והחופשי בטופס ההרשמה.
צרו קשר:
  • מתנ"ס אזורי לכיש
  • נהורה
  • 08-6871613
  • פקס: 08-6871607
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות